Početak projekta specijalizacije doktorice medicine – NPOO

Nakon završenih faza pripreme, prijave i odabira projektnog prijedloga „Specijalizacija doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu bjelovarsko-bilogorske županije, uslijedio je postupak dodjele bespovratnih sredstava temeljem „Ograničenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za investiciju: C5.1. R3.-I1 Centralno financiranje specijalizacija“. Po dobivanju Odluke o financiranju, Zavod je sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ugovor je sklopljen između Ministarstva zdravstva u svojstvu Tijela državne uprave nadležnog za komponentu 5. Zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u svojstvu Provedbenog tijela i uspješnog prijavitelja (Korisnika) Zavoda za hitnu medicinu BBŽ, u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 180.989,28 EUR uz stopu vlastitog financiranja od 0%. Doktorica Anja Butorac je sa specijalizacijom počela 08. svibnja 2023. godine u KBC Dubrava, a proračunom predviđeni troškovi biti će 100% financirani sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026..

 

Početak projekta: 05. rujna 2023. godine

Završetak projekta: 01. rujna 2028. godine

 

Ukupna vrijednost projekta: 180.989,28 EUR

Bespovratna sredstva: 100% (180.989,28 EUR)